Vestigingsvoorwaarden

Voor Evolis heeft de regio de lat hoger gelegd dan voor andere bedrijventerreinen. Hierbij is een van de aandachtspunten een selectieve invulling. Een onafhankelijk selectiecomité evalueert de dossiers. Het comité is een groep van technici die bestaat uit een vertegenwoordiger van Leiedal, een aantal externe experten en technici van de steden Kortrijk en Harelbeke.

Het selectiecomité beoordeelt de aanvragen van kandidaat-kopers aan de hand van selectiecriteria. Deze criteria vormen een toetsingskader om het advies te motiveren. Na een grondige analyse en evaluatie formuleert het comité een weloverwogen advies aan de raad van bestuur van Leiedal, die daarna de finale beslissing neemt.