Veelgestelde vragen

Evolis wordt zo langzaam ingevuld. Is er geen interesse?

De regio Kortrijk biedt het hoofd aan een aantal uitdagingen, zoals globalisering, de groeiende kenniseconomie, het toenemende belang van kwaliteit en duurzaamheid... Onze regio heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om deze uitdagingen aan te gaan, zoals de verdere uitbouw van het hoger onderwijs, het faciliteren van een aantal expertisecentra, het aantrekken van internationale beurzen, het ondersteunen van het rijke netwerk van kmo’s via gerichte acties enzovoort.

Ook Leiedal ondersteunt deze ambitie, onder meer door in te zetten op duurzame bedrijventerreinen. Binnen het actuele aanbod bedrijventerreinen werd Evolis ontwikkeld, een terrein waarvoor de regio de lat hoger legt dan voor andere bedrijventerreinen. Hierbij is een van de aandachtspunten een selectieve invulling. Zonder de keuze voor een selectieve invulling was Evolis al uitverkocht.

Kunnen op Evolis enkel hoogtechnologische bedrijven terecht?

Evolis is een hoogwaardig bedrijventerrein inzake ruimtelijke kwaliteit en de integratie in de omgeving, maar ook qua invulling.

Toch is hoogwaardig niet hetzelfde als hoogtechnologisch: toonaangevende wereldbedrijven als Apple, Pfizer en 3M zijn natuurlijk welkom, maar in de eerste plaats biedt Evolis ruimte voor (regionale) groeiende ondernemingen die steeds meer excelleren én in hun sector toonaangevend zijn. De bedrijven op Evolis zijn daar een voorbeeld van.

Hoe groot zijn de bedrijfspercelen?

Er is geen vaste oppervlakte bepaald. Bedrijven kunnen zelf de nodige oppervlakte kiezen. De minimale oppervlakte is evenwel 5.000 m². Voor grond langs de autosnelweg is dat zelfs 10.000 m², omwille van de diepte (circa 160 meter).

Evolis wordt ontwikkeld door een intercommunale. Zijn de voorwaarden dan ook strenger?

Als een bedrijf een stuk grond van Leiedal koopt, gelden voorwaarden. Enkele zijn wettelijke bepalingen, andere werden dan weer door Leiedal zelf ontwikkeld. Al deze voorwaarden hebben één doel: de duurzaamheid van het bedrijventerrein verhogen. Concreet gaat het over duurzaam ruimtegebruik, een goede beeldkwaliteit, het tegengaan van speculatie enzovoort.

Vooral over het voorkooprecht en terugkooprecht bestaan nogal wat misverstanden en vooroordelen. Maar die blijken bij de bedrijven achteraf bijna nooit een probleem: méér dan 99 procent van de bedrijven die zich op bedrijventerreinen en industriezones van Leiedal hebben gevestigd (blijven) voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Ik wens een kantoorgebouw op Evolis te bouwen. Kan dit?

Kantoren kunnen op Evolis, maar altijd in combinatie met een "maakcomponent." Autonome kantoren kunnen dus niet.